Reglement - Talent Mobility Award

Artikel 1: concept

De Talent Mobility Award, georganiseerd door Ascento, bekroont de meest wendbare Belgische organisatie. Een jury beoordeelt alle ingezonden cases rond wendbaarheid en selecteert zes genomineerden. Die nominees verdedigen hun case voor de jury. Daarna beslissen de juryleden in overleg wie de award wint. Er worden twee awards uitgereikt: aan een KMO en een grote organisatie. Deelname aan de Talent Mobility Award houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in.

Artikel 2: deelnemers en cases

Alle Belgische profit- en non-profitorganisaties mogen deelnemen aan de Talent Mobility Award.

Recente kleine en grote cases zijn welkom. Een project hoeft nog niet afgelopen te zijn. Is dat wel het geval? Dan werd het ten vroegste op 1 januari 2017 afgerond.

Ingezonden deelnameformulieren blijven eigendom van Ascento en worden vertrouwelijk behandeld. Openbare communicatie over een case gebeurt alleen na voorafgaande goedkeuring van de betrokken organisatie.

Artikel 3: wedstrijdverloop

Deelnemers sturen een ingevuld deelnameformulier vóór 31 oktober 2018 naar talentmobilityaward@ascento.be.

In november beoordeelt de jury alle geldige inzendingen en selecteert ze zes genomineerde cases.

In januari 2019 verdedigen de zes nominees hun cases voor de jury.

De 6 genomineerde cases worden in december in de schijnwerpers gezet via de partnermedia en de eigen communicatiekanalen van Ascento.

In maart 2019 vindt het Talent Mobility Award Event plaats. Op deze avond presenteren de zes genomineerde bedrijven hun case aan elkaar en de deelnemers. De juryleden maken aan het einde van de avond de twee winnaars bekend. 

Artikel 4: jury

Een onafhankelijke jury beoordeelt alle inzendingen op basis van de selectiecriteria verandering, duurzaamheid en resultaat. De beslissing van de jury is definitief en kan niet worden aangevochten.

Op www.talentmobilityaward.be vinden de deelnemers alle leden van de jury. In geval van ziekte of een ander verlet mag de organisatie de samenstelling van de jury wijzigen.

Artikel 5: prijzenpot

De zes genomineerde organisaties krijgen uitgebreide media-aandacht. Een reportage over hun case verschijnt in de publicaties van de partnermedia en wordt verspreid via de communicatiekanalen van Ascento.

De twee winnaars nemen de trofee van de Talent Mobility Award mee naar huis en mogen het embleem/seal in al hun communicatie opnemen. Daarnaast worden ze uitgebreid opgenomen in de communicatie na het event, in de partnermedia, de communicatiekanalen en Ascento en op de website: www.talentmobilityaward.be

Het staat de organisator vrij om deze prijzenpot uit te breiden of in te perken. In dat geval worden alle deelnemers daarvan op de hoogte gebracht.

Artikel 6: aansprakelijkheid

De beslissingen van de organisator zijn bindend – over de wedstrijd, de deelname, de aanduiding van de winnaar, de toepassing van het reglement en alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien.

Ascento behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dat vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Druk-, spel- of zetfouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook.

Artikel 7: contact

Ascento beantwoordt alle vragen over de Talent Mobility Award en dit reglement via talentmobilityaward@ascento.be.