Van Dievel

Job of the Future

Van Dievel

Vervoer Van Dievel nv is een middelgroot familie-transportbedrijf, dat gedurende 3 generaties (in 2019: 80 jaar) gestaag groeide van een zelfstandige chauffeur tot een service-bedrijf met een vloot van meer dan 100 trekkers. Daarmee positioneert Van Dievel zich in België enerzijds tussen de grote meerderheid aan kleine bedrijven en anderzijds enkele grote transportfirma’s. Een moeilijke positie voor aanwerving, want we hebben er redelijk veel nodig om de stabiele groei te kunnen waarborgen, maar kunnen die niet aantrekken met de voordelen die de hele grote bedrijven kunnen aanbieden.

We moeten meerdere middelen inzetten, zonder dat we er onhaalbare budgetten voor moeten vrijmaken. Dit wil zeggen: uitstroom van chauffeurs voorkomen, door in te zetten op comfort en jobfierheid. Maar ook door de instroom van kwalitatieve chauffeurs te maximaliseren en bijvoorbeeld carrièreswitchers aan te spreken, en hen vanaf de aanwerving permanent te ondersteunen en begeleiden met opleiding en opvolging. Een heel mens-gerichte aanpak.

Vrachtwagenchauffeur is een knelpuntberoep. Al jaren. En het wordt er niet beter op. Dat is vooral het gevolg van een slecht en bovenal verouderd imago.

Waar denk jij aan bij het beroep van vrachtwagenchauffeur?

Zwaar … stresserend? Onderbetaald, misschien? Volgens universitair onderzoek staat het onderaan de maatschappelijke statusladder: men kijkt erop neer.

Maar er klopt iets niet met dat beeld. De transportsector is veranderd en het beroep is geëvolueerd:

  • Industrie wil alles ‘just-in-time’
  • en consumenten willen voedingswaren dagvers en bestellen via online shops met een “next-day delivery”-verwachting.

We steunen allemaal steeds meer op een hoog-performante transportservice en tegelijk worden complexere taken aan chauffeurs toevertrouwd.

Daarom moeten ze over high-level skills beschikken

  • Ze zijn ambassadeurs voor werkgever en klant; innemend, bij voorkeur meertalig;
  • Ze werken intensief via apps met opdrachtgevers, de dispatching/verkeersleiding;
  • Ze houden stressbestendig de controle over een hoog-technologische cockpit, gevuld met instrumenten voor registratie en communicatie;

Er bestaat al een naam die al deze competenties groepeert: dat is gewoon een piloot.

In het onderzoek naar beroepsstatus, staat die op de achtste plaats. Het leek ons niet logisch om beroepen met zoveel gelijkenissen, zulk een tegenstrijdige status te geven

Job of the Future

Daarom wilden we iets uitwerken waarmee we de chauffeurs van morgen weer het (zelf)respect zouden kunnen geven dat ze verdienen. Door een onmiskenbare breuk te maken tussen het voorbijgestreefde beeld en het toekomstgerichte, forceren we een mindshift. Wie aan die high-level verwachtingen beantwoordt, vervult een totaal nieuwe job: die van vrachtwagenpiloot.

Wanneer een job weer aantrekkelijk kan zijn, zonder erover te liegen, helpt dat zowel retainment als rekrutering. Bovendien zijn trotse werknemers, gelukkiger, alerter, behulpzamer, productiever en melden ze zich minder vaak ziek. Dat zijn gevolgen die zelfs maatschappelijk voelbaar kunnen gemaakt worden, wanneer voldoende collega-concurrenten dezelfde strategie zouden hanteren. En dat moedigen we aan.

We hebben een programma opgesteld dat een formele omschrijving moet worden voor het (kwaliteits)label vrachtwagenpiloot. Een auditeerbaar en certifieerbaar statuut, waar zowel werkgever als werknemer verantwoordelijkheden hebben, en waar ze samen de vruchten van plukken.

Jobkaffee

Iedere laatste vrijdag van de maand houden we informatieve jobkaffees om het beroep inhoudelijk en praktisch toe te lichten. Alle geïnteresseerden zijn welkom vanaf 16:30, Antwerpsesteenweg 106B, Mechelen. Info: www.vrachtwagenpiloot.be

Van DievelFeedback van de jury

Interessante case die concrete nood op systematische wijze aanpakt en die oog heeft in aanpak voor meerdere facetten van de problematiek. De aanpak omvat zowel aanwerving, opleiding als opvolging en loopbaancoaching/evolutie. Ze differentieert zich van de sector en probeert het bedrijf te overstijgen.

Vanuit een duidelijk beeld van de skills en competenties van chauffeurs in de toekomst is het project opgebouwd met een benadering vanuit verschillende invalshoeken. Een sterk punt is het eigen DMS (driver mangt systeem) voor persoonlijke opvolging, bijsturing, ... van de chauffeurs. Ook het bewustzijn dat je een probleem multiimensionaal moet aanpakken en dat het een blijvende inspanning is, maakt dit een sterk project. Zo sterk dat men dit wil opentrekken buiten Van Dievel: "het overstijgt de concurrentie”

Hebt u een vraag over de Talent Mobility Award?

Neem contact op met Ascento via 015 80 01 14 of talentmobilityaward@ascento.be