Puratos Group

Grow your magic

Puratos

Puratos is een Belgische groep van internationale omvang. We bieden een breed assortiment aan innovatieve producten, ingrediënten en oplossingen voor bakkers, patissiers en chocolatiers.

Innovatie is onze grootste troef en wat ons uniek maakt. Daarbij staan getalenteerde en gepassioneerde medewerkers centraal. Bij Puratos is de “Puratos Magic” het fundament van onze bedrijfscultuur : een mix van sterke bedrijfswaarden en toonaagenvende werkprincipes.

Dit stond ook aan de basis van onze wereldwijde interne campagne “Grow Your Magic”. De campagne heeft als doel medewerkers aan te zetten om hun “magie” te ontdekken en te laten groeien rekening houdend met hun eigen expertise, interesses en ambities.

Dit gebeurt binnen een cultuur van continue dialoog. Binnen Puratos geloven we dat we op deze manier kunnen helpen bij het ontketenen van talenten over heel de wereld!

“Grow Your Magic” is een continu proces, waar verscheidene initiatieven aan worden gelinkt om de samenwerking, maar ook de innovatie, communicatie en dialoog te stimuleren op alle niveaus binnen het bedrijf. Een goed voorbeeld hiervan is de uitrol van wat we “agile” projecten noemen die kaderen binnen onze “netwerk organisatie”. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt aan het betrekken van arbeiders in alle processen en in communicatie intiatieven om ook hen kansen te geven om te evolueren en de groeien.

Dit allemaal sluit perfect aan bij “Talent Mobility”. Het project en de campagne “Grow Your Magic” stimuleert de groei van onze medewerkers niet alleen in hun huidige rol, maar ook in een toekomstige rol of via projecten binnen of buiten hun gebied van expertise.

Iedereen heeft magie in zich, op alle niveaus en in alle uithoeken van de wereld. Wij zorgen dat we deze talenten ontketenen!

Feedback van de jury

Het is een complex project omwille van de globale scope en uitrol. Het lijkt eenvoudig qua doelstelling, nl. "connecting the dots". Het is eigenlijk een verhaal van storytelling rond HR processen die bestonden maar die niet werden begrepen. Er is een belangrijke rol weggelegd voor communicatie die sterk werd afgestemd op de doelgroep. De focus ligt uiteindelijk op het individu en op de individuele aanpak in een globaal bedrijf.

'Unleash the talent' : ze willen kansen bieden. Het is zeer doordacht, doorwrocht van de Puratos-cultuur 'grow your magic' en het ziet er allemaal zeer professioneel uit. Naast grotere awareness en understanding is het jammer genoeg nog te pril om al effectief resultaten te meten.

Hebt u een vraag over de Talent Mobility Award?

Neem contact op met Ascento via 015 80 01 14 of talentmobilityaward@ascento.be