Meat&More

Met het juiste vlees in de kuip stevent Meat&More vooruit

Het gaf ons een echte boost in de firma, iedereen leefde mee! "

Mieke Ally

Meat&More is een snelgroeiend vleesverwerkend bedrijf met twee winkelformules: Buurtslagers en Bon'Ap.
De groep heeft meer dan 130 winkels, en telt ruim 1000 medewerkers.
De mensgerichte visie van de bedrijfsleiding "het juiste talent inzetten op de juiste plek" én "open en directe communicatie", leiden Meat&More door boeiende groeitijden waarin verandering de enige constante is.

Focussen op talent, op talent, uitrollen met gezond verstand

Meat&More is ambitieus. Door in te zetten op de talenten van hun mensen, wil het bedrijf uitblinken. Het wil niet zomaar één van de succesvolle bedrijven zijn, maar wel dat ene bedrijf, die ene familie waar iedereen deel van wil uitmaken.

Het project is ontstaan vanuit de visie van de directie, en is door de productieafdeling verder uitgewerkt. Deze afdeling telt zes subafdelingen, en zo’n 150 medewerkers.

Organisatorisch werden een aantal beslissingen genomen:

  1. Nieuwe dienst Werkvereenvoudiging: Deze dienst voert ergonomisch onderzoek en brengt aanpassingen aan, stimuleert en coördineert verbetervoorstellen van medewerkers op de vloer en voert onderzoek naar en doet aanbevelingen omtrent werkbelasting.
  2. Nieuwe dienst Productieplanning: Samen met de opstart van SAP werd ook deze dienst opgericht. Het hele planningsgebeuren werd uit het takenpakket van de afdelingsverantwoordelijken gehaald. Op die manier is er meer tijd om hun medewerkers te begeleiden en coachen.
  3. Een vergaderstructuur werd opgezet om de communicatie tussen verschillende subafdelingen binnen productie te verbeteren. In dagelijkse ochtendvergaderingen worden de planning en de bezetting besproken, en wordt er onderzocht of er personeel verschoven kan worden, rekening houdend met de voorkeuren van de mensen zelf. Een ander agendapunt is het leven op de werkvloer. Er wordt aandacht besteed aan de wensen en behoeften van de medewerkers, en deze worden zo goed als mogelijk ingevuld, uiteraard overeenkomstig de noden van de firma.

Meat and more

Inzetten op mensen is tijd maken

5 jaar geleden nam de directie een belangrijke beslissing, er werd duidelijk richting gekozen. De vertrekkende verantwoordelijke in productie werd vervangen door twee productieverantwoordelijken, zodat er meer tijd kon vrijgemaakt worden voor de mensen.

Er werd gestart met een persoonlijk gesprek tussen de productieverantwoordelijken en elke medewerker, om hen te leren kennen. Er werd gepeild naar de tevredenheid, hun rol, hun ambities, etc.  Daarna werden deze gesprekken informeel verdergezet: aan de lijn, koffiemachine, ...

Ook voor de afdelingsverantwoordelijken werd tijd gemaakt. Er werden meetings ingepland, ze werden door een externe coach intensief begeleid in hun groei als coach, er werden opleidingen gegeven zoals een opleiding (situationeel) leidinggeven "Wie ben ik en wie is de ander", MBTI, ...

Daarnaast werd door de verantwoordelijke Mens & Organisatie de basishouding van betrokkenheid aangeleerd:  zoveel mogelijk op de werkvloer aanwezig zijn, meewerken, tussen de mensen staan en tijd vrijmaken voor medewerkers.

"Medewerkers van Meat&More lijken zo gelukkig als ze hier zijn, alsof ze niks liever doen dan werken…?!”

Naar de toekomst toe is het omwille van de constante groei zeker een uitdaging om tijd te blijven maken voor de mensen. Sterke groei werkt heel motiverend, maar houdt wel in dat je het stuur stevig in handen moet blijven houden. Teams mogen niet groter worden dan 10 à 15 personen, met één coach. Op die manier zullen mensen zich nooit een nummer voelen.

Interne jobrotatie: The sky is the limit

In de voorbije twee jaar hebben 29 van de 150 productiemedewerkers intern een andere rol opgenomen. Voor sommigen was dit de eerste jobwissel, voor anderen de tweede of zelfs derde tijdens hun carrière bij Meat&More.

De praktijkvoorbeelden spreken voor zich. Het is een verhaal van opleidingen, kansen bieden, open communicatie, groepsdynamiek, talenten ontwikkelen, geluk uitstralen en positieve benadering, verantwoordelijkheden geven, doorgroei, meedenken over verbeteringen, ...

Geen project maar een cultuur

Elke minuut bezig zijn met je medewerkers, bij elk idee, elk project jezelf in de rol van de medewerker verplaatsen, tijd geven zodat je iedereen meekrijgt in je verhaal, continue coaching, … Intussen is men er 5 jaar mee bezig en ademt de firma een unieke sfeer uit.

Er heerst een sfeer van collegialiteit, open dialoog en flexibiliteit. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wens van de medewerker: sommigen houden van afwisseling, anderen blijven liever elke dag op hun vertrouwde werkpost. Op die manier creëert Meat&More een win-win.

Medewerkers voelen zich thuis bij Meat&More. Elke medewerker kan zichzelf zijn, aangeven wanneer hij/zij minder gelukkig is, en krijgt aandacht en tijd. Zo zijn er persoonlijke gesprekken, zijn er 360° bevragingen en wordt hun ontwikkelingspotentieel onderzocht.

Daarnaast worden talrijke initiatieven georganiseerd waardoor medewerkers zich gewaardeerd voelen: jaarlijkse teambuilding en nazomerfeest, maandelijks etentje met medewerkers, gratis sporten, jaarlijkse nieuwjaarstombola waarbij relatiegeschenken onder het personeel worden verloot, ...

Naast voortdurend herhalen van de visie, zijn er ook een aantal praktische zaken die de leidinggevenden kunnen doen om de betrokkenheid te stimuleren. Bijvoorbeeld het zetten van meetpunten m.b.t. productiviteit en bezetting zodat medewerkers beter weten wat er gebeurt in de werkpost. Dat is ook een stimulans om mee te denken aan verbeterpunten. Zo werden er sinds begin 2016 maar liefst 141 verbetervoorstellen ingediend.

Wat ooit begon als een project, wordt intussen als cultuur ervaren en is ingebed in het Meat&More DNA.

Motivatie van de jury

Dit is een echt no-nonsense project met een duidelijke visie als vertrekpunt en een cultuur als eindpunt. Bij Meat&More wordt consequent ingezet op talent met veel interne promoties en rotaties tot gevolg.  Het engagement en de flexibiliteit van medewerkers ligt enorm hoog en dat is natuurlijk het streven van elke onderneming. Een goede case op verschillende vlakken: communicatie, opleidingen, persoonlijke ontwikkeling, betrokkenheid, ... De praktijkvoorbeelden spreken voor zich. De next step voor deze groeiorganisatie is het meer meetbaar maken van de resultaten.

Hebt u een vraag over de Talent Mobility Award?

Neem contact op met Ascento via 015 80 01 14 of talentmobilityaward@ascento.be