Janssen Pharmaceutica

Talent Fit Center

Het houdt je scherp als bedrijf, je wordt verplicht om je eigen praktijk en strategie nog een op een rijtje te zetten. "

Hilde Willems, Manager Talent Fit Center

Janssen Pharmaceutica, met in België ongeveer 4600 medewerkers, ging in 2012 aan de slag met het thema 'generatiemanagement'. De kernvraag die op tafel lag, was: “Hoe ontwikkelt de Janssen Campus in België zich tegen 2020 als aantrekkelijke werkgever voor alle generaties, om samen innovatieve gezondheidsoplossingen te creëren?”
Vanuit een participatief proces en met input van externe sprekers en experten, ontstonden een aantal concrete werkthema’s en werkgroepen rond o.a. een intern loopbaancentrum, het invoeren van flex werken en het concept ‘werkvermogen’. De uitkomst werd geofficialiseerd in een Werkgelegenheidsplan 45+.

Overkoepelende cultuur-veranderingstraject "Huis van werkvermogen"

De aftrap voor deze inclusieve aanpak werd in 2014 gegeven. Janssen wil medewerkers ervan bewust maken om aandacht te hebben voor of actie te ondernemen rond ‘werkvermogen’, dat staat voor de kracht en ‘goesting’ om je werk te doen, vandaag én in de toekomst. Het huis heeft 4 verdiepingen en eigenaarschap en leiderschap zijn de drijvende krachten. 150 ambassadeurs meldden zich vrijwillig aan als ambassadeur. Zij gaven de verandering mee vorm (o.a. in zelfsturende werkgroepen of ‘bouwploegen’) en dragen deze viraal mee uit.

Janssen Pharmaceutica

Talent Fit Center als bouwsteen

Het Talent Fit Center, waar dit praktijkverhaal op focust, heeft als ultieme doel medewerkers te ondersteunen en te stimuleren om aan de slag te gaan met hun talenten en het uitbouwen van een wendbare en duurzame loopbaan.

Via gesprekken en interventies op maat, of via een standaard aanbod (loopbaancoaching, workshops, tools, …) kunnen medewerkers een beter zicht krijgen op wie ze zijn, waar ze goed in zijn en wat ze willen bereiken.

Het traject van loopbaancoaching is bedoeld voor medewerkers die op een kruispunt zitten in hun loopbaan en voor medewerkers wiens functie wegvalt door een reorganisatie. Zij krijgen gedurende twee jaar de kans om hun loopbaanrugzak verder te vullen met tijdelijke opdrachten en intussen uit te kijken naar een nieuwe open positie. Medewerkers worden hierin begeleid door een externe en interne coach.

Laagdrempeligheid en zelfsturing

Het Talent Fit Center is voortdurend op zoek naar instrumenten die een grote en diverse populatie in beweging brengen.

Janssen is pionier van de ‘Talenten App’, waarmee medewerkers online hun eigen talenten en vaardigheden in kaart kunnen brengen. Daarnaast ontwikkelde men een Talentenkaartspel, voert men talentgesprekken, verspreidt men Talent Compliment Kaartjes, organiseert men workshops met teams, en ging men onlangs aan de slag met talentgericht jobcraften.

Vanaf dit najaar wordt de tool ‘CareerCoach e-Assessment’, dat samen met de Universiteit Antwerpen werd ontwikkeld, in het traject van loopbaancoaching geïntegreerd. Deze survey geeft mensen inzicht in hun eigen sterktes en groeimogelijkheden op het vlak van loopbaanvaardigheden, en brengt loopbaanwaarden en energie in het werk in kaart. Zeker voor een evidence-based populatie biedt een dergelijk gevalideerd instrument een meerwaarde.

Positief en betrokken

Het is enorm belangrijk om een sterke positieve boodschap te brengen, en deze te blijven herhalen aan alle stakeholders en via diverse kanalen, zoals een portaalsite, flyers, succesverhalen, inspirerende sprekers, ambassadeurs, een infopakket, nieuwsbrieven, best practices, meetings, …. En talentendagen.

Op de talentendagen (3 dagen) worden alle medewerkers uitgenodigd om een interactieve expo te bezoeken waar alle tools/activiteiten rond talenten worden voorgesteld. Medewerkers kunnen kiezen uit programma’s en deelnemen aan workshops. Men telde meer dan 760 deelnemers.

Ook het extern netwerk (academische wereld, externe experten, andere bedrijven, …) wordt betrokken in de werking en het meedenken over de aanpak.

Groei en nieuwe dimensie

Sinds de start van het project 3 jaar geleden stapten ondertussen 200 medewerkers in het traject loopbaancoaching, waarvan 149 vanuit een eigen loopbaanvraag. 50% van hen zat binnen het jaar in een nieuwe functie.

Uit een jaarlijkse Credobevraging blijkt dat de medewerkers meer tevreden zijn over hoe de organisatie inzet op ontwikkeling en hun talenten, en de kansen die ze hierbij krijgen (stijging met 5 procentpunten).

Daarnaast werd de laatste maanden het thema ‘werkbaar werk’ opgepakt, waarbij de vraag gesteld wordt om het Talent Fit Center te laten evolueren naar een expertisecentrum om voor bepaalde doelgroepen een specifieke aanpak te ontwikkelen (bv. oudere werknemers, ploegmedewerkers, re-integratie na langdurige afwezigheid, …).

4 takeaways

Janssen heeft een aantal belangrijke leerpunten weerhouden uit het project:

Cultuurverandering vraagt tijd.

Veel medewerkers houden vast aan hun rol, zeker in tijden van onzekerheid en verandering. Ook leidinggevenden willen goede mensen vasthouden en nemen liever geen risico bij nieuwe aanwervingen.

Leidinggevende heeft cruciale rol.

Een medewerker kan pas in beweging komen als de leidinggevende dit stimuleert en ondersteunt. Dit vraagt om zorg voor de juiste ingesteldheid en vaardigheden bij leidinggevende.

Blijf communiceren, communiceren, communiceren.

Continue positieve positionering en communicatie is nodig. Boodschappen van collega’s zijn het meest geloofwaardig en impactvol.

Een overkoepelend concept heeft een grote draagkracht.

Het concept van het Huis van Werkvermogen is heel simpel, intuïtief en betekenisvol voor alle medewerkers. Het is een rijke metafoor waarop je eindeloos verder kunt “bouwen”.

Motivatie van de jury

We spreken hier van een geslaagd, breed, innovatief en duurzaam project met een groot aanbod aan initiatieven. Over de omvang van dit aanbod zijn de meningen wel verdeeld: wordt het niet té uitgebreid of geven ze de medewerkers net optimale kansen? Het Talent Fit Center kadert volledig binnen het thema “wendbaarheid” en het levert concrete resultaten op. Janssen Pharmaceutica heeft bovendien duidelijk alle doelgroepen betrokken. Kan de werkelijke participatiegraad in de toekomst nog worden opgetrokken?

Hebt u een vraag over de Talent Mobility Award?

Neem contact op met Ascento via 015 80 01 14 of talentmobilityaward@ascento.be