Emmaüs

Goede zorg voor medewerkers leidt tot goede zorg

Emmaüs

Langer graag en goed aan de slag

Langer werken zet aandacht voor werkbaar werk en loopbaanbeleid hoog op de HR-agenda in de zorgsector. Emmaüs gaat voor een duurzaam loopbaanbeleid, niet enkel voor 50+-ers maar in alle fasen van de loopbaan.

Daarom investeert Emmaüs in initiatieven die een gezonde levensstijl en mentale veerkracht bevorderen. We willen iedereen in de mate van het mogelijke inzetten op haar of zijn specifieke meerwaarde. Dit binnen het kader van kwaliteitsvolle dienstverlening naar patiënten, cliënten en bewoners. Want goede zorg voor medewerkers leidt tot goede zorg.

In dialoog met sociale partners

Het zorgnetwerk Emmaüs kent een grote verscheidenheid aan organisaties: van groot ziekenhuis tot kleine kinderkribbe. De visietekst ‘werkbaar werk bij Emmaüs’ schept een gemeenschappelijk kader voor lokale initiatieven. Deze visie kwam tot stand in dialoog met directies, HR en werknemersvertegenwoordigers: de co-creatie met de sociale partners is een belangrijke meerwaarde.

In de visietekst werkbaar werk bij Emmaüs komen vijf domeinen aan bod:

  • werk-privé balans: uurroosterplanning en jobtime
  • competentie-ontwikkeling en vormingsbeleid
  • loopbaanbeleid
  • re-integratie op de werkvloer na langdurige afwezigheid
  • ondersteuning van de leidinggevenden

Van visietekst naar de praktijk

De visietekst reikt krachtlijnen en criteria aan waar de medewerkers, sociale partners, HR, directies mee aan de slag kunnen als toetssteen voor het concrete beleid in hun organisatie:

  • maatwerk in dialoog: van ‘wij-zij denken’ naar gedragen oplossingen die rekening houden met verwachtingen en mogelijkheden van individu, team, organisatie en dit met een kwaliteitsvolle dienstverlening als gemeenschappelijk uitgangspunt. ‘One-size-fits-all’, verworven rechten en precedenten kunnen flexibele oplossingen in de weg staan.
  • verruiming van competentiemanagement naar talentontwikkeling: geeft positieve bril om naar elkaar te kijken en verschillen als verrijkend te zien
  • levenslang leren voor élke functiegroep vb. woningassistenten ouderenzorg die via volwassenonderwijs certificaat logistiek medewerker behalen (voor sommigen op hun 60ste hun eerste ‘diploma’)
  • co-verantwoordelijkheid: zowel medewerker, leidinggevende als beleid geven werkbaar werk en loopbaanbeleid mee vorm
  • aandacht voor veerkracht binnen het team

‘Alleen ga je sneller, samen ga je verder’

Wij leren bij door kennis en goede praktijken te delen binnen Emmaüs: symposium ‘verhoog veerkracht, voorkom burn-out’, coördinatiecomité HR, toelichting op lokale ondernemingsraden, Emmaüs Academie, begeleiding teams en leidinggevenden.

Daarnaast houden we de vinger aan de pols van goede externe praktijken en evoluties in het vakgebied en volgen we jaarlijks ken- en stuurgetallen HR op.

We geloven in onze gemeenschappelijke visie die tot stand kwam in dialoog. We doen niet mee aan het gepingpong over ‘het is de schuld van de jachtige maatschappij, de drukke werkcontext met veeleisende werkgevers, ambetante collega’s of de medewerker die in zijn privéleven te veel wil en geen keuzes kan maken’. Liever zoeken we samen naar oplossingen met aandacht voor zelfzorg, zorg voor elkaar (team) en zorg op beleidsvlak. Want ‘alleen ga je sneller, samen ga je verder’.

Emmaüs is een zorgnetwerk in de provincie Antwerpen actief in 5 sectoren: algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, ondersteuning van personen met een beperking, kinderopvang / gezinsondersteuning / jeugdhulp. Emmaüs telt 23 voorzieningen en bijna 7000 medewerkers.
Ilse Janssens – coördinator HR – Emmaüs

Feedback van de jury

Een mooi, breed en gedragen project binnen een sector met grote (en groter wordende uitdagingen). Een duurzame en systematische aanpak in een omgeving waar werkbaar werk kernthema is en ook cruciaal in de dienstverlening als fundament van de organisatie vermits het over een echte 'people' business gaat. Dekt helemaal de lading: ontwikkeling, loopbaan, gemotiveerd/langer werken... Zorgzaam in overleg met verschillende stakeholders en gedragen door top management. Het project is misschien minder innovatief maar daarom niet minder effectief op termijn.

Hebt u een vraag over de Talent Mobility Award?

Neem contact op met Ascento via 015 80 01 14 of talentmobilityaward@ascento.be