vzw De Oever

Expeditie 2021 – krachtig organiseren

vzw De Oever

Waarom deelgenomen?

De sociale sector is in ons land al een tijdje volwassen. Ook op vlak van organisatie-ontwikkeling is de pionierstijd definitief voorbij. Alles is netjes geregeld in cao’s en paritaire comités. Er zijn vaste barema’s, functieclassificaties vanuit een klassiek hiërarisch model en gelinked aan ieders diploma, de werktijden zijn strikt geregeld, de toeslagen berekend, ... De systemen zijn inmiddels zo opgebouwd dat de cliënt er zich aan moet aanpassen. Dat is vooral makkelijk voor de systemen zelf, vaak veel minder voor de cliënt...

Het decreet Integrale Jeugdhulp vraagt sinds 2014 aan organiaties in de jeugdzorg om de cliënt opnieuw centraal te zetten, wars van schotten en sectoren. Jeugdhulporganisaties zijn sindsdien zoekende naar een passend antwoord op de vraag om van eerder aanbodgestuurd opnieuw vraaggestuurd te gaan werken.

Ook bij vzw De Oever hebben we ons samen met onze medewerkers afgevraagd of we met de middelen die we vandaag hebben onze cliënten beter zouden kunnen bedienen en wat daar dan voor zou nodig zijn. Het volledig hertekenen van onze organisatie zou volgens de meesten de cliënt erg ten goede kunnen komen.

Zo gezegd, zo gedaan.

Onze deelname aan de Talent Mobility Award is voor ons een geweldige kans om ons project meer bekendheid te geven en andere organisaties te inspireren om ook te durven loslaten en zich te durven verwonderen. Hopelijk kan het ook een aanzet zijn om op sectorniveau het debat rond ‘werkbaar en wendbaar werken’ op een vernieuwende manier te gaan voeren.

Samenvatting van het project

Ons project ‘Expeditie 2021 – krachtig organiseren’ is een organisatie-ontwikkelingstraject waaraan we als organisatie een 4-tal jaar intensief hebben gewerkt. Wij zijn op zoek gegaan naar een organisatiemodel dat de cliënt centraal zet en van daaruit de kernrollen definieert die nodig zijn om de cliënt op de best mogelijke manier te bedienen, maar ook naar een model dat rekening houdt met maatschappelijke uitdagingen (werkbaar werk in combinatie met langer werken, preventie van burnout), organisatievraagstukken (minder hiërarchie, minder vergadertijd) en individuele vragen (betere combinatiemogelijkheden werk/privé en een meer talentgerichte benadering van het werk).

Het resultaat is een uniek organisatiemodel, dat gebouwd is op volgende uitgangspunten:

  1. Een job is de combinatie van verschillende rollen die elke medewerker opneemt.
  2. Elke medewerker neemt zelfleiderschap over hoe hij zijn rol(len) invult.
  3. De eindverantwoordelijkheid ligt zo dicht mogelijk bij de uitvoerder.
  4. We voorzien voor ieder ruimte om te leren.
  5. We zoeken naar een manier om positief verbonden te zijn met elkaar, met de cliënt en met de organisatie.
  6. Als we twijfelen, nemen we de visie erbij.
vzw De Oever

Welk is de impact op het bedrijf (en op onze cliënten)

De grote kracht van ons nieuwe organisatiemodel is dat er opnieuw een dynamiek op gang is gekomen van continu zoeken naar verbetering. Het wegvallen van de oude structuren opent perspectieven om opnieuw creatief te zoeken naar alternatieve oplossingen. En dat situeert zich zowel op het strategische als op het operationele niveau.

Wat de impact op de medewerkers betreft geeft het enorm veel voldoening om vast te stellen dat medewerkers zich zowel individueel als in team sterk engageren om feedback te geven over wat nodig is om onze veerkracht verder te versterken, zelf voorstellen te doen en actief op te zetten.

De behoefte en de goesting om bij te leren was nog nooit zo groot. Dat momentum willen we graag gebruiken om de volgende stap te zetten. Zo hebben we beslist om ons opleidingsbudget voor 2019 te verdubbelen.

Ieder jaar vragen wij onze cliënten hoe tevreden ze zijn over onze dienstverlening. De erg positieve resultaten eind 2018 zijn een indicatie dat de focus van de nieuwe organisatie met de cliënt centraal ook effectief werkt.

Feedback van de jury

Dit was misschien wel de moeilijkste case om te beoordelen. Het betreft een breed gedragen organisatieveranderingstraject waarbij de organisatie compleet werd hertekend vanuit een duidelijke visie. De medewerkers hertekenden eveneens hun eigen functie & rollen. Het project wordt systematisch uitgevoerd met oog voor verschillende stakeholders.

Het is dus een zeer uitgebreid en langdurig project waarin alle mogelijke stakeholders worden betrokken, niet in het minst de cliënten. Het resultaat is een nieuwe organisatie, maar door de recente lancering is het nog wachten op langetermijnresultaten op het vlak van efficiëntie en effectiviteit.

Hebt u een vraag over de Talent Mobility Award?

Neem contact op met Ascento via 015 80 01 14 of talentmobilityaward@ascento.be