Center parcs

h’APP’y@work

Vera Geebelen, Training Manager Center parcs

Happy medewerkers zorgen voor happy gasten, dat is ons motto.

Het ontwikkelen van de medewerkers is een belangrijke en goed georganiseerde activiteit binnen Center Parcs.

De aanleiding voor het talent mobility-project was het medewerkerstevredenheidsonderzoek “Happy@work” (januari 2015) waar de 8500 medewerkers in 4 landen vragen naar meer en betere communicatie, meer betrokkenheid en inzicht in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Het antwoord is de applicatie (APP) h’APPY’@work. Vandaag hebben de medewerkers de beschikking over een tablet op de werkvloer ter ondersteuning van het collectieve leerproces en kunnen zij de APP downloaden op privé-toestellen (smartphcenterone, tablet, PC). De app biedt een brede waaier aan informatie, opleiding, feedback- en coachingmogelijkheden én kwaliteitszorg. Er kan op elk moment geleerd worden, op en buiten de werkplek.

Center parcs

Fun-karakter en interactiviteit als rode draad

Elke week krijgen de medewerkers in de app via het kanaal Quality Matters een nieuwe uitdaging aangereikt. Dagelijks worden hieraan opdrachten gekoppeld, die in team besproken worden. Zo verhogen ze de persoonlijke inbreng en laten ze medewerkers zelf meedenken. Medewerkers scoren punten door de uitdagingen aan te gaan. Extra punten kunnen gescoord worden door achteraf feedback te geven. Parken die hoog scoren in de app op Quality Matters, scoren ook hoog op tevredenheid van de gasten. Er is een duidelijke link!

Sensibiliseren, weerstand overwinnen en aanmoedigen

Het is belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd wordt, toegang krijgt – ook op de werkvloer waar niet met een PC wordt gewerkt, en vertrouwd raakt met de tool. Werken met ambassadeurs om een sneeuwbaleffect te creëren. Nagenoeg 60% van de medewerkers heeft een persoonlijke account aangemaakt. Tegen het najaar van 2016 wil men dit optrekken tot 80%.

Om medewerkers aan te moedigen en te erkennen voor hun inspanningen worden jaarlijks awards uitgereikt: Team van het jaar, Medewerker van het jaar, Rising Stars, … Stuk voor stuk titels die elke medewerker met trots draagt.

Resultaat: communicatie en betrokkenheid

Geen enkel kanaal heeft ooit zoveel views en reacties opgeleverd, niet via het intranet of via digitale nieuwsbrieven. De app is een communicatiekanaal maar versterkt bovendien de cultuur en verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers.

Medewerkers gaan in dialoog met elkaar en met de directie. Men ziet een duidelijke verbetering in kwaliteitscijfers; de waardering van de gasten op kwaliteit van de service medewerker en de schoonmaak zijn respectievelijk met 5 en 7% gestegen. Missie volbracht.

Motivatie van de jury

H’app’y@work is een enorm sterk project omdat het een groot en divers doelpubliek bereikt en bovendien op verschillende belangrijke zaken inspeelt: betrokkenheid, communicatie, ontwikkeling, feedback en kwaliteit. Bedrijfsdoelstellingen- en noden liggen aan de grond en er komen heel wat effectieve resultaten uit. De uitdaging voor Center Parcs is om het positieve effect van de app niet te laten verdwijnen. Mogelijk kan er nog een extra dimensie rond interne mobiliteit toegevoegd worden?

Hebt u een vraag over de Talent Mobility Award?

Neem contact op met Ascento via 015 80 01 14 of talentmobilityaward@ascento.be