Talent Mobility Award 2016: 41 cases om van te leren

  • Maandag 9 oktober 2017
In 2016 lanceerde Ascento de Talent Mobility Award. 41 organisaties dienden een case in. Vier studenten arbeids- en organisatiepsychologie aan de KU Leuven namen de 41 projecten onder de loep. Zij onderzochten de projecten op belangrijke thema’s en distilleerden trends. Dat deden ze op basis van de antwoorden op de 14 deelvragen i…

Lees meer en download whitepaper

Whitepaper FAQ Re-integratiecoaching 2017

  • Maandag 3 juli 2017
Re-integratie biedt de noodzakelijke ondersteuning aan werknemers, maar ook aan leidinggevenden en HR-verantwoordelijken. Het is een belangrijke tool op weg naar duurzame inzetbaarheid van werknemers en wint daarom aan belang. De wetgever wil preventief werken. Het is vooral de bedoeling dat er een mentaliteitswijziging komt bij z…

Lees meer en download whitepaper

Whitepaper FAQ Outplacement 2017

  • Woensdag 24 mei 2017
Vanuit de praktijk stellen we vast dat bedrijfsleiders en HR heel wat vragen hebben bij outplacement. Steeds meer mensen passen namelijk niet meer in het nieuwe businessmodel. Vaak ontstaat er de nood aan interne of externe (her)oriëntering. Hier komt dus in- en outplacement in zicht. De hamvraag in deze whitepaper is: hoe ku…

Lees meer en download whitepaper

5 stappenplan re-integratietraject

  • Dinsdag 25 april 2017
Re-integratie van zieke medewerkers is een wettelijke verplichting. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer speelt in het re-integratietraject een belangrijke rol zowel wat overleg als opvolging betreft. Het doel van de nieuwe procedure is duidelijk: het re-integratietraject wil de re-integratie bevorderen van de werknemer die het …

Lees meer en download whitepaper

Whitepaper FAQ Outplacement

  • Donderdag 2 juni 2016
De nieuwe wetgeving omtrent het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden werpt veel vragen op bij werkgevers. Zo zijn er misvattingen, onder andere, over wie recht heeft op outplacement, over wie instaat voor de kosten en over het nut van de outplacementbegeleiding. Ascento organiseerde daarom informatieve ontbijtsessies over…

Lees meer en download whitepaper

Whitepaper Zelfleiderschap

  • Vrijdag 20 mei 2016
In samenwerking met Antwerp Management School verrichte Ascento een onderzoek naar de echte academische betekenis van zelfleiderschap. Op basis van die studie hebben we een aanbeveling geformuleerd over het toepassen van zelfleiderschap in organisaties en de elementen om rekening mee te houden bij het streven naar zelfleiderschap.…

Lees meer en download whitepaper