Talent management is een onmisbare schakel in zowel uw retentiebeleid als uw organisatieontwikkeling. Uw Ascento-consultant brengt het aanwezige talent in kaart, en organiseert doelgerichte opleidingen en coaching. Zo vergroot u de waarde van het menselijke kapitaal in uw onderneming. En stimuleert u de doorstroom van werknemers.

Talent management: driedubbele winst

Talent vinden is de eerste stap in uw hr-beleid. Die investering verzilvert u dankzij talent management. Want zo benut u het volledige potentieel van een nieuwe medewerker.

Het resultaat van geslaagd talent management? Een werknemer presteert beter in zijn huidige job, groeit naar een hogere functie én is loyaler. Want zijn werkgever is een partner in zijn professionele ontwikkeling. Kortom: driedubbele winst.

Competentiemanagement: talent assessment én development

Competentiemanagement begint bij heldere competentieprofielen:

  • U stemt de doelstellingen van uw medewerkers en uw organisatie op elkaar af.
  • Uw medewerkers weten perfect wat er van hen wordt verwacht.
  • U hebt een objectief evaluatie-instrument voor de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Uw consultant van Ascento begeleidt u bij de aanmaak van competentieprofielen. Dan brengen we het aanwezige talent in kaart via het development center of 360°-feedback. Ten slotte bepalen de resultaten van dit wetenschappelijk onderbouwde talent assessment de krijtlijnen van uw talent development.

Dat krijgt vorm in uw opleidings- en ontwikkelingsbeleid. Uw consultant reikt verschillende leervormen en -methoden aan, waaruit u een keuze maakt (zoals training, individuele of teamcoaching, e-learning, peter- en meterschap, jobrotatie en stages). Bespreek deze aanpak vrijblijvend met uw consultant

Coaching door erkende specialisten

Uw medewerkers ontwikkelen hun talenten dankzij de professionele opleidingen en coaching van Ascento. Dat bewijzen we elk jaar in de praktijk met gepersonaliseerde interne trainingsessies. We behaalden bovendien het Qfor-kwaliteitslabel voor zowel training als consulting.

Personeelstevredenheidsonderzoek

Talent management speelt ook een rol in uw retentiebeleid. Medewerkers die graag in uw onderneming werken, blijven langer. En een groot engagement leidt tot grootse prestaties. Daarom ontwikkelde Ascento een personeelstevredenheidsonderzoek: de ideale barometer van de motivatie van uw werknemers.

Neem nu contact met ons op. En optimaliseer uw talent management.