Als starter durf je soms wel een foutje maken, hierdoor kan onzekerheid naar boven komen. Zelfverzekerd overkomen is echter een must op de werkvloer. Wie zelfvertrouwen uitstraalt, voelt zich ook beter in zijn/haar vel. Maar wat houdt zelfvertrouwen in en hoe straal je het uit?


Zelfvertrouwen, een must op de werkvloer
Zelfvertrouwen is het geloof in je eigen kunnen. De overtuiging dat je kan slagen in een opdracht dankzij je eigen capaciteiten, je rol kan vervullen en je tegenstanders het hoofd kan bieden. Hoe meer zelfvertrouwen en zelfrespect je hebt, hoe positiever je uitstraling. Zelfvertrouwen heeft een uitgesproken invloed op je loopbaan.

Hoe straal je zelfvertrouwen uit ?

  • Je kent je kwaliteiten en gebruik ze dagelijks op het werk. Pas ook de lessen die je geleerd hebt toe op je doelen.
  • Je geloof in je capaciteiten, maar verlies de werkelijkheid niet uit het oog en overschat jezelf niet.
  • Je succes vloeit voort uit je kwaliteiten en competenties, niet uit allerlei omstandigheden.
  • Je beschouwt moeilijkheden als uitdagingen, niet als problemen.
  • Je geeft je standpunt en verdedig je ideeën met veel vertrouwen.
  • Je aanvaard andere meningen en kom tot akkoorden die de steun krijgen van je collega’s en medewerkers.

Tags: Rekrutering, Outplacement