TalentScope

Talent Development

WAT

Met TalentScope krijg je accuraat zicht op de bestaande competenties van jouw medewerkers én hun ontwikkelpotentieel. Je besteedt specifieke aandacht aan de relatie van je medewerkers met de noden van jouw organisatie, je bedrijfscultuur en de contextfactoren. Zo bekijken we samen de mogelijkheden op gebied van interne mobiliteit. Aan de hand van concrete oefeningen en tools wordt er draagvlak gecreëerd bij je medewerkers voor mogelijk aankomende veranderingen. Zo ontwikkel je het aanwezige talent in je organisatie en bied je perspectief aan jouw medewerkers.

WAAROM

  • Je wil het ontwikkelpotentieel van jouw medewerkers in kaart brengen en daarbij functie-overstijgend te werk gaan.
  • Je wil een duidelijk zicht op de groeicapaciteit van je talentpool en de eventuele gap to close.
  • Je wil het toekomstgerichte groeiplan van je organisatie de nodige ondersteuning bieden op vlak van human resources.