Co-creatie leidt tot snel en duurzaam resultaat

donderdag 27 april 2017

Logo Limburg rekende al op Ascento voor de publicatie van vacatures en voor assessments. Na deze kleinere samenwerkingen besloot Logo Limburg om een beroep te doen op Ascento voor een ruimere ondersteuning bij de invulling van meerdere nieuwe vacatures tegelijkertijd. Aan het woord: Sara Reekmans, coördinator bij Logo Limburg vzw.

Volledige rekrutering & selectie

Logo Limburg zocht drie stafmedewerkers “Lokale Netwerken” en een stafmedewerker “Gezondheid en Milieu”  . En vond hen na amper acht weken. Sara: “Ascento was tijdens het volledige rekruteringsproces betrokken: de functietitels bepalen, de vereiste vaardigheden formuleren, de vacature schrijven, ... Ook de screening van cv’s en de selectie van kandidaten nam het mee onder zijn hoede.”

Op zoek naar competenties

“Alles begint met een aantrekkelijke vacature”, zegt Sara. “Waar we vroeger een waslijst van taken voorschotelden, zorgde Ascento voor een toegankelijke tekst met de nadruk op competenties en met een duidelijke jobomschrijving. Ook tijdens het verdere rekruteringsproces focuste Ascento vooral op vaardigheden, attitude, maturiteit en groeipotentieel. Terecht: je moet je niet blindstaren op kennis, want die kun je altijd nog bijschaven. De manier waarop je functioneert in het team is veel belangrijker.”


Grotere instroom, waardevolle kandidaten

Om de vacature de wereld in te sturen, koos Logo Limburg voor de ‘e-pack’ van Ascento: een pakket met een mix van publicatieplatformen. De vacature verscheen op de jobsite van t-groep: www.opzoeknaartalent.be, Jobat, Vacature, Stepstone, VDAB, LinkedIn en Indeed. Ook in Het Belang van Limburg kwam een advertentie. Met succes: al na enkele dagen stroomden de kandidaturen binnen. “Voor de functie stafmedewerker lokale netwerking en gezondheidsbevordering stelden zich een 70-tal sollicitantenkandidaat – dat is veel meer dan verwacht. En de profielen waren heel divers. Uiteindelijk kwam een tiental kandidaten op gesprek. Degenen die we uiteindelijk aanwierven, bewijzen nu al hun waarde. Het voelt aan als een duurzame samenwerking.”

 

Selectiegesprekken met Ascento: een meerwaarde

Ascento organiseerde een selectiedag. “De kandidaten kregen op voorhand een reële case toegestuurd om zich voor te bereiden. Samen met een persoonlijkheidsvragenlijst. Tijdens de selectiedag stelden ze de case voor en werden ze in een rollenspel gegooid. “Ook de collega’s kregen een rol toegewezen. Het was voor hen boeiend om betrokken te worden bij de rekrutering.” Daarnaast hield Ascento selectiegesprekken met de deelnemers. “Ascento gebruikt specifieke interviewtechnieken met de focus op competenties, zoals de STARR-methode. Via gerichte vragen bots je uiteindelijk op de motivatie van de kandidaat. Zo werd voor ons snel duidelijk welke mensen in aanmerking kwamen.”

Ook de nieuwe collega’s zijn positief over de selectiedag:

“Het vooraf uitwerken van een case en die presenteren in een werksetting creëerde een extra dimensie. Ik kon me onmiddellijk inleven in de toekomstige functie. En voor Logo was het de ideale ‘barometer’ om kandidaten te evalueren.” – Wim Smeets


“Het sollicitatiegesprek was geen vraag-en-antwoordgesprek in één richting. Er was tijd voor dialoog en duiding.” – Chantal Swerts.


Unieke samenwerking en snel resultaat

“Alles gebeurde in zeer nauwe samenwerking en via co-creatie”, zegt Sara. “Ascento speelde kort op de bal en hield zich aan de strakke timing. Dat geeft vertrouwen. En ook kandidaten appreciëren dat. Ascento is een partner, geen leverancier. Ze nemen de tijd om mensen en de organisatie beter te leren kennen. En om met ons mee te denken.  “We investeren liever extra in goede rekrutering om een groot verloop te vermijden, want netwerking, vertrouwen en contacten uitbouwen zijn heel belangrijk in onze werking”.

-------------

Gezondheidsbevordering en ziektepreventie: daarin blinkt Logo Limburg uit. Als een van de vijftien Vlaamse Logo’s (locoregionaal gezondheidsoverleg en –organisatie) helpt het lokale organisaties en besturen om een gezondheidsbeleid te ontwikkelen.  

--------

Zelf een openstaande vacature? Betrek Ascento van bij het begin!