Een development center ondersteunt uw talent mobility

U staat als organisatie voor veranderingen. U wilt de juiste medewerkers en talenten aan boord houden, meekrijgen en verder ontwikkelen om van uw bedrijf een succes te maken. U zit met vragen als: welke medewerkers maken mijn organisatie succesvol? Welke talenten en competenties geven de doorslag bij het behalen van dit succes? Hoe kan ik medewerkers (h)erkennen voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling? Hoe kan ik medewerkers sterker maken en wapenen voor de toekomst?Een development center is een kwalitatieve en valide manier om het 'kunnen' van uw medewerkers in kaart te brengen. De focus ligt daarbij op het ontwikkelingspotentieel van de medewerkers. U krijgt als organisatie een diepgaand inzicht in waar uw medewerkers toe in staat zijn. Hierdoor kunt u gefundeerde beslissingen nemen.

Een waarderende, opbouwende en positieve benadering is daarbij het uitgangspunt: iedereen heeft de capaciteit en intrinsieke gedrevenheid om zijn loopbaan tot een succes te maken.

Het is belangrijk om het 'kunnen' van mensen te koppelen aan wat medewerkers effectief ook 'willen'. Wat drijft de medewerker? Wat geeft hem energie? In welke mate is de medewerker intrinsiek gemotiveerd om bepaalde competenties verder te ontwikkelen? Zo wordt de brug gemaakt tussen competenties en talenten. 

Het programma bestaat over het algemeen uit simulatieoefeningen, persoonlijkheidsvragenlijst, motivatievragenlijst, aanlegtest, een gestructureerd interview en een rapportering en feedback.  

Een goed Development Center is altijd op maat voor uw organisatie. Het houdt rekening met de visie, specifieke ontwikkelingsvraag, strategie, waarden en cultuur van uw organisatie.

Deelnemers aan een ‘development center’ krijgen ruime feedback omtrent hun functioneren en presteren op bepaalde oefeningen. Hierdoor zijn zij maximaal in staat om de opgedane ervaring aan te wenden in volgende cases en/of in de praktijk. Er kan eveneens een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) worden opgesteld.

Meer weten over de aanpak van Ascento?  Contacteer onze experts.
 

Taggigtalent management, performance management